Sign up to 3 documents per month.

Ideāli fiziskai personai vai nelielam uzņēmumam.

Pielāgoti risinājumi

SignWise var izmantot kā mākoņpakalpojumu vai integrēt korporatīvajās informācijas sistēmās un/vai tiešsaistes pakalpojumos.

SignWise Elektronisko darījumu pārvaldības (Digital Transaction Management — DTM) platforma būs ideāls risinājums vidējām un lielām organizācijām, kas vēlas pilnībā automatizēt procesus, kas saistīti ar parakstīšanu un drošu autentificēšanu.

SignWise Elektronisko darījumu pārvaldības (Digital Transaction Management — DTM) platformas priekšrocības:

  • Visas elektroniskās darbības ērti pieejamas vienā platformā: uzlabota elektroniskā parakstīšana, droša lietotāju autentificēšana un elektronisko parakstu apstiprināšana
  • Zemas sākotnējās iestatīšanas izmaksas
  • Mazākas IT atbalsta izmaksas, izmantojot SignWise aparatūras un programmatūras uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus
  • Nepārtraukti uzlabojumi atkarībā no klienta vajadzībām un saskaņā ar lietošanas pārraudzības rezultātiem

SignWise On-Premises ir darbgatavs risinājums, kas lieliski piemērots lielām organizācijām un nodrošina elektroniskās parakstīšanas, autentificēšanas un elektroniskos parakstu apstiprināšanas platformu, ko varat vadīt no sava datu centra un nemanāmi savienot ar esošajām sistēmām.

SignWise On-Premises priekšrocības:

  • SignWise parūpējas par sarežģīto PKI infrastruktūru, pilnveidošanu, uzturēšanu un atbalstu
  • Neesat piesaistīti pārdevējam
  • Rentabls risinājums
  • Vairāki parakstītāji, vairāki paraksti un vairāki dokumenti parakstīti vienā parakstīšanas darbībā
  • Iekļauts SignWise Plugin un SignWise API