Muud küsimused

1. Mis on elektrooniline ID?

Digitaalne ID on inimeste id-kaardi elektrooniline ekvivalent. Digitaalset ID-d esitatakse elektrooniliselt tuvastamaks oma isikut ning pääsemaks ligi online teenustele ja infole.

Digi-ID, mida tuntakse ka digitaalsete sertifikaatidena, seob inimese identiteedi kahe krüptograafilise võtmega. Seda võtmepaari (privaatne ja avalik võti) kasutatakse allkirjastamiseks ja digitaalse info krüpteerimiseks. Digi-ID võimaldab kontrollida kellegi väidet, et tal on õigus antud võtit kasutada. Digi-ID pakub ühes krüpteerimisega täiuslikumat turvalahendust, tagades kõigi elektroonilises tehingus osalejate identiteedi ehtsuse. Digi-ID-d väljastavad sertifitseerimisasutsued (CA) ja see on allkirjastatud CA privaatvõtmega.

Elektrooniline ID sisaldab tavaliselt:

  • Omaniku avaliku võtit
  • Omaniku nime
  • Avaliku võtme aegumiskuupäeva
  • Väljaandja nime (elektroonilise ID väljastanud CA ehk sertifitseerimisasutus)
  • Elektroonilise ID seerianumbrit
  • Väljaandja elektroonilist allkirja

Elektroonilised ID-d tagavad elektroonilise dokumendi autori autentsuse.

Paberdokumendi autentsuse tagab allkiri, kuid lisaks saab allkirja ennast autoriseerida lisades sellele pitsati või tehes seda notari juures. Elektroonilised dokumendid allkirjastatakse elektroonilise allkirjaga, mis lisaks autori kindlaks tegemisele, on rangelt seotud käesoleva dokumendi sisuga. Mistahes muudatused, mida dokumenti tehakse ilma autori loata, on hõlpsalt tuvastatavad. Dokumendi allkirjastamine, selle autentsuse kindlaks tegemine, krüpteerimine ja lahti krüpteerimine - seda kõike saab teha kaasaegsete krüpteerimismeetoditega, mis põhinevad kahel krüptovõtmel.

2. Mis on mobiil-ID?

Mobiil-ID või mobiilne identiteet on traditsioonilise online autentimise ja elektroonilise allkirjastamise edasiarendus; mobiilis kasutatav SIM-kaart toimib isikutuvastusvahendina.

Mobiilne identiteet võimaldab õiguslikult siduvat autentimist ja tehingu allkirjastamist netipanganduses, makse kinnituseks, äriteenusteks ja online teenuste tarbimiseks. Kasutaja sertifikaate hoiustatakse telekommunikatsioonioperaatori SIM-kaardil ja nende kasutamiseks tuleb kasutajal sisestada personaalne, salajane PIN-kood. Mobiilset identiteeti kasutades ei ole vaja eraldi kaardilugejat - telefon saab mõlema asjaga hakkama.

Erinevalt teistest lähenemistest pakub mobiiltelefon ühes mobiilse allkirja andmist võimaldava SIM-kaardiga samal tasemel turvalisust ja lihtsamat kasutusviisi, kui näiteks elektroonilised ID-kaardid levinud digitaalse identiteedi haldussüsteemides. Elektroonilistel ID-kaartidel põhinevaid digitaalseid identiteete saab kasutada vaid koos kaardilugeja ja arvutiga.

3. Mis on pilveteenus / SaaS teenus?

Tarkvara teenusena (SaaS) on tarkvara ja sellega seonduvate andmete pakkumine teenusena üle interneti, samal ajal, kui tarkvara ja sellega seonduvad andmed on keskselt majutatud pilves iseseisvate tarkvara müüjate (ISV) või rakendusteenuse pakkujate (ASP) poolt.

Mõnikord viidatakse sellele kui "tarkvara asendavale teenus(t)ele" (SaaSS) või tarkvarale "on-demand".

SaaS teenusele pääsevad kasutajad tavaliselt ligi üle veebilehitseja. SaaSist on saanud tavaline tarkvara pakkumise mudel erinevate ärirakenduste puhul nagu kontori- ja sõnumside tarkvara, DBMS tarkvara, haldustarkvara, CAD tarkvara, arendustarkvara, gamification, virtualiseerimine, raamatupidamine, koostöö, kliendisuhete tarkvara (CRM), juhtimisalased infosüsteemid (MIS), ettevõtte varade planeerimine (ERP), arvete väljastamine, personali juhtimine (HRM), sisu haldamine (CM) ja klienditoe haldamine.

SaaSi suuremaid müügiargumente on selle kasutuselevõtule järgnev IT kulude vähenemine, sest nii riistvara kui tarkvara hooldus ja tugi on SaaS teenuse pakkuja kanda.