Sõna on klientidel

Martin Rengfjord

e-äri juht, TF Pank:

Meil oli pangas enne SignWise'i kasutuselevõttu tööprotsess kasutajate autentimise ja allkirjade valideerimise tarbeks olemas, kuid SignWise'i kasutuselevõtt on seda protsessi üsna drastiliselt kiirendanud.

Elektroonilise autentimise ja allkirjastamise juures on meie jaoks suurim kasutegur aeg. Aeg on kriitiline faktor kõigi panga klientide jaoks.


Pirko Konsa

Eesti Arengufondi tegevjuht

Dokumentide allkirjastamine paljude osapooltega võib olla keeruline ja ebamugav. SignWise on teinud meile lahenduse, kus nii sagedased kui esmakordsed kasutajad saavad anda oma e-allkirja lihtsal viisil.

Eksisteerib ju ka alternatiivsed lahendusi e-allkirjastamiseks, aga need ei ole nii kasutajasõbralikud ja eeldavad mitmete sammude ja tegevuste teostamist. Meie töötajatele ja projektijuhtidele meeldib seda teenust kasutada, sest see säästab aega ning võimaldab neil jälgida, kuidas allkirjastamise protsess edeneb. Nii, et kui teil on vaja e-allkirjastamise ja autentimise lahendust, mis on sama lihtne ja juriidiliselt siduv nagu pliiatsi ja paberiga allkirjastamine, olles samaaegselt aega säästev, siis SignWise on teie jaoks.


Hendrik Roosna

partner, Fusion Varahalduse AS:

SignWise on meie töökorraldust hõlbustanud - kadunud on vajadus saata lepinguid meili manustena. Samuti ei pea enam spetsiaalselt kokku leppima allkirjastamise järjekorda - et kes lepingu esimesena allkirjastab või millal ta seda teeb.

Tänu SignWise võime olla kindlad, et dokument saab allkirja ning selle sisu jääb muutumatuks. Kõik allkirjastavad pooled saavad hõlpsasti jälgida, kui kaugel on allkirjastamise protsess. Vajadus kirjade haldamiseks ja postitamiseks on kadunud. SignWise'i kasutamine on toonud meile märkimisväärse kokkuhoiu, tõstnud turvalisust ja kõrvaldanud võimalike kahjude riskid st näiteks, kui klient peaks proovima lepingu sisu muuta. Ma soovitan SignWise'i kõigile finantsasutustele. See on väga mugav lahendus kõigele, mis on seotud e-allkirjastatud dokumentidega.