Overige vragen

1. Wat is een digitale id?

Digitale id's zijn de elektronische equivalenten van identiteitskaarten. U kunt de digitale id elektronisch voorleggen om uw identiteit te bewijzen of uw recht om online informatie of services te raadplegen.

Digitale id's, ook bekend als digitale certificaten, koppelen een identiteit aan een paar cryptografische sleutels. Dit paar (de private en openbare sleutel) kan worden gebruikt om digitale informatie te onderteken en coderen. Een digitale id maakt het mogelijk om te controleren of een persoon het recht heeft om een bepaalde sleutel te gebruiken. Digitale id's - als deze samen met encryptie worden gebruikt - bieden een meer complete beveiliging, zodat de identiteit van alle partijen die in een elektronische transactie zijn betrokken wordt verzekerd. Een digitale id wordt uitgegeven door een certificeringsinstantie (CA) en ondertekend met de private sleutel van de CA.

Een digitale id bevat meestal:

  • De openbare sleutel van de eigenaar
  • De naam van de eigenaar
  • De vervaldatum van de openbare sleutel
  • De naam van de uitgever (de CA die de digitale id heeft uitgegegen)
  • Serienummer van de digitale id
  • Digitale handtekeningen van de uitgever

Digitale id's verzekeren de authenticiteit van de auteur van een elektronisch document.

De authenticiteit van een gedrukt document wordt door de handtekening bepaald, de handtekening kan geautoriseerd worden door een stempel of zelfs door een notaris. Elektronische documenten worden ondertekend met een digitale handtekening, die niet alleen de auteur bepaalt maar ook strikt gerelateerd is tot de inhoud van het document. Alle wijzigingen die aan het document worden aangebracht, zonder de goedkeuring van de auteur, kunnen gemakkelijk worden gedetecteerd. Een document ondertekenen, de authenciteit controleren, decoderen of coderen kan gemakkelijk worden uitgevoerd door middel van moderne cryptografische methodes die gebaseerd zijn op het paar cryptografische sleutels.

2. Wat is een mobiele id?

Een mobiele id of mobiele identiteit is een ontwikkeling van de traditionele online authentificatie en digitaal ondertekenen: de SIM-kaart van een mobiele telefoon fungeert als identiteitsbewijs.

Met de mobiele identiteit kunnen wettelijk bindende authentificatie en transacties voor online banking, betalingen, zakelijke diensten en online content worden ondertekend. De certificaten van de gebruiker bevinden zich op de SIM-kaart van de telecomoperator en om deze te gebruiken, moet de gebruiker een persoonlijke, geheime PIN-code invoeren. Als men mobiele identiteit gebruikt is er geen afzonderlijke kaartlezer vereist, aangezien de telefoon beide functies uitvoert.

In tegenstelling tot andere benaderingen biedt de mobiele telefoon in combinatie met een Mobile Signature Enabled SIM-kaart dezelfde beveiliging en een betere gebruiksvriendelijkheid dan bijvoorbeeld smart cards in bestaande beheersystemen voor digitale identiteit. Smart card-gebaseerde digitale identiteiten kunnen alleen samen met een kaartlezer en een pc worden gebruikt.

3. Wat is Cloud / Saas Service?

Software as a service (SaaS) is een leveringsmodel voor software waarbij software en verwante gegevens centraal in de cloud worden gehost door onafhankelijke softwareverkopers (ISV's) of applicatieserviceproviders (ASP's).

Dit wordt ook soms "service(s) as a software substitute" (SaaSS) of "on-demand software" genoemd.

SaaS wordt door gebruikers meestal met behulp van een Thin client via een webbrowser gebruikt. SaaS is een veelvoorkomend leveringsmodel voor verschillende zakelijke toepassingen, zoals office & messaging software, DBMS software, management software, CAD software, Development software, gamification, virtualization,accounting, collaboration, customer relationship management (CRM), management information systems (MIS), enterprise resource planning (ERP), invoicing, human resource management (HRM), content management (CM) en service desk management.

Een van de grootste verkoopargumenten voor SaaS is de mogelijkheid om de IT-kosten te verlagen door het onderhoud en support van de hardware en software aan de SaaS provider uit te besteden.