SignWise necə işləyir?

SignWise dövlətlər tərəfindən qəbul edilən şəxsiyyətin elektron təsdiqini istifadə edir...


...və onları SignWise-ın cloud xidmətlərinə inteqrasiya edir, hansı ki, onları bir ölkənin hüdudlarında və ya ölkələr arasında istifadə etmək mümkündür.


So, Jasper from Finland on his mobile device...


...and Léonie from Switzerland on her laptop...


...can authenticate themselves and give legally binding e-signatures...


...to documents stored safely in the cloud.