Fərdi həllər

SignWise, cloud xidmət kimi istifadə oluna və ya korporativ informasiya sisteminə və / və ya onlayn xidmətlərə inteqrasiya oluna bilər.

Biznes proseslərdən asılı olaraq, öz imzasını tamamilə avtomatlaşdırmaq və güclü autentifikasiyaya malik olmaq istəyən Orta və böyük təşkilatlar bizim SignWise Rəqəmsal Tranzaksiya Menecmenti (DTM) ideal həll platformasından yararlana bilərlər.

SignWise Digital Transaction Management (DTM) platformasının üstünlükləri:

  • Bütün rəqəmsal əməliyyatlar bir platformada rahatdır: müasir elektron imzalama, istifadəçilərin ciddi autentifikasiyası və elektron imzanın yoxlanılması.
  • Quraşdırmanın ilkin aşağı qiyməti
  • SignWise vasitəsilə autsorinq avadanlıqları, proqram təminatı xidməti və dəstək üçün IT-nin dəstəklənməsinə sərf olunan xərclərin azaldılması
  • Müştərinin tələbatlarına və monitorinq işlərinə uyğun olaraq istifadənin rahatlığının daim yaxşılaşdırılması

Daha böyük təşkilatlar - sizin verilənlərin emalının şəxsi mərkəzinizdən idarə etməyi bacaran və mövcud sistemlərə asanlıqla qoşulan elektron imzanın çatdırılması, autentifikasiya və elektron imzanın yoxlanılması platforması üçün lokal SignWise ı hazır həll kimi tapa bilərlər.

Lokal sistemdə SignWise-ın üstünlükləri:

  • SignWise mürəkkəb PKI infrastrukturu, inkişafı, xidməti və dəstəyinin qeydinə qalır.
  • Müəyyən avadanlıq istehsalçısına bağlanmayıb
  • Əlverişli-effektli həll
  • İmzalanmış bir sazişin daxilində imzalanan bir neçə sənəd, bir neçə imza, bir neçə imzalayıcı
  • SignWise Plagin və SignWise API qoşulmuşdur