Imzalama & paylaşma, yoxlama & autentifikasiya

1. SignWise-da sənədi necə imzalamalı?

 1. Log in to SignWise portal.
 2. Click “Start signing”.
 3. Upload your documents by clicking on the marked upload area or dragging them there.
 4. Click “Sign with ID-card” or “Sign with mID” to sign your document.

2. SignWise-da sənədi necə imzalamalı və ya ondan imtina etməli?

 1. Siz elektron poçt vasitəsilə tərkibində linkdən ibarət olan məlumat aldınız. Bu linkə click edin o, SignWise-da həmin sənədlə birlikdə sizdə olacaq.
 2. Faylların adlarına click etmək və onları endirməklə, imzalamaq istədiyiniz sənədlərə baxın.
 3. Sənədi imzalamaq üçün "ID kartla imzala" və ya "Mobil ID ilə imzala" düymələrinə click edin.
 4. Sənədin imzalanmasından imtina etmək üçün əvvəl "İmtina", daha sonra "OK" düyməsinə click edin.

3. SignWise-da müqavilənin imzalanması üçün sənədi necə paylaşa bilərəm?

 1. Log in to SignWise portal.
 2. Click “Start signing”.
 3. Qeyd olunan yükləmə sahəsinə click etməklə və ya onları həmin sahəyə sürüşdürməklə sənədlərinizi yükləyin.
 4. "İmzalamaq üçün paylaş" bölməsində bu sənədi imzalayacaq şəxsin elektron poçt ünvanını qeyd edib, "Əlavə etmək" düyməsinə click edin. Bu prosesi, sənədi imzalayacaq bütün şəxslər üçün təkrar edin.
 5. Siz aşağı sahədə imzalama müddətini dəyişə bilərsiniz.
 6. Dəyişiklikləri yadda saxlamaq üçün "Göndərmək" düyməsinə click edin və imzalama bildirişlərini bütün tərəflərə göndərin.

4. SignWise-da imzaları necə yoxlaya bilərəm?

 1. Log in to SignWise portal.
 2. Yoxlamaq istədiyiniz sənəd artıq SignWise-dadırsa, onu faylların siyahısından açın. Əgər yoxdursa, faylı yükləyin.
 3. Sənəd SignWise tərəfindən qəbul edilən imzaları təşkil etdiyi zaman Siz onları sənədin ətraflı görünüşünü seçməklə "Mövcud imzalar" bölməsində görəcəksiniz.
 4. Bu bölmədə ağ düzbucaqlar imzalayan şəxsin adını, fərdi kodu və imzaları təşkil edirlər.
 5. İmzanı böyütmək üçün onun üzərində click edin. Siz imzalama vaxtını və regionu görəcəksiniz.
 6. Yaşıl dairə həqiqi, qırmızı isə həqiqi olmayan imzanı bildirir.
 7. İmzanın həqiqiliyinə əmin olmaq üçün Siz aşağıdakı detallara diqqət etməlisiniz:
  • Dairə yalnız yaşıl olduğu halda imza həqiqi hesab edilir.
  • İmza "TEST" annotasiyasına malik olduqda əl imzasına bərabər tutulmur.
  • Ad və şəxsi imzalama kodunun təxmin edilən imzalayan ilə uyğun gəldiyinə əmin olun.
  • İmzanın lazım olan regionda qoyulduğuna əmin olun.

5. Mənim imza açarım Cloud-da istifadə olunduğu zaman onun İnternetdə açıq olmayacağına necə əmin ola bilərəm?

Sizin imza açarınız heç vaxt açıq şəkildə Cloud-da istifadə olunmur. O, tokendə qalır və Siz hər dəfə sənədləri imzaladıqda (PIN2) token onun istifadəsini autentifikasiya edir. Cloud yalnız imzalama üçün vacib olan informasiyanı Sizin tokenə göndərir, əksinə deyil.