Vəzifələr


Sizin əsas məqsədiniz müxtəlif brauzerlər üçün plaginlərin dəyişdirilməsinə yönələcəkdir, hansı ki, rəqəmsal sənədlərin saxlanılmasının, autentifikasiya və elektron imzanın müxtəlif texnologiyaları ilə bağlıdır. Bu isə SignWise xidmətinin daha rahat transsərhəd istifadəsi və yayılmasına zəmanət verir.

Sizin əsas məqsədiniz rəqəmsal sənədlərin saxlanılmasının, autentifikasiya və elektron imzanın müxtəlif texnologiyaları ilə bağlı olan işlərin dəyişdirilməsinə yönələcəkdir. Bu isə SignWise xidmətinin daha rahat transsərhəd istifadəsi və yayılmasına zəmanət verir.

Sizin əsas məqsədiniz rəqəmsal sənədlərin saxlanılmasının, autentifikasiya və elektron imzanın müxtəlif texnologiyaları ilə bağlı olan işlərin dəyişdirilməsinə yönələcəkdir. Bu isə SignWise xidmətinin daha rahat transsərhəd istifadəsi və yayılmasına zəmanət verir.

Sizin əsas məqsədiniz rəqəmsal sənədlərin saxlanılmasının, autentifikasiya və elektron imzanın müxtəlif texnologiyaları ilə bağlı olan işlərin dəyişdirilməsinə yönələcəkdir. Bu isə SignWise xidmətinin daha rahat transsərhəd istifadəsi və yayılmasına zəmanət verir.

Sizin əsas tapşırıqlarınıza SEO və SignWise xidmətinin inkişafı strategiyasının planlaşdırılması, açar sözlərin açılması ilə davam edən axtarış marketinqi üçün surətçıxarma və giriş səhifəsinin optimallaşdırılması, SEO tövsiyələrinin tədqiqi və tətbiqi, rəqib tərəfindən reklam linklərinin tədqiqi və təhlili, linklərin qurulması strategiyasının hazırlanması və reallaşdırılması daxildir. Bu zaman açar sözlər üzrə SEO-nun mövqeyinin yaxşılaşdırılması üçün saytın arxitekturasında, məzmununda, linklər və digər amillərdə dəyişikliklər tövsiyə olunur.