Բաժանորդագրվել ամսական 5 փաստաթղթի

Լավագույնն է անձնական օգտագործման կամ փոքր բիզնեսի համար

Հատուկ լուծումներ

SignWise-ը կարող է օգտագործվել ամպային ծառայությունների միջոցով կամ ինտեգրվել կորպորատիվ տեղեկատվական համակարգերին և/կամ առցանց ծառայություննեին:

SignWise Digital Transaction Management (DTM) պլատֆորմ իդեալական լուծում է միջին և խոշոր ձեռնարկությունների համար, որոնք ցանկանում են էլեկտրոնային ստորագությունների և հուսալի նույնականացման բիզնես գործընթացները:

SignWise Digital Transaction Management (DTM) պլատֆորմի առավելությունները

  • Բոլոր թվային գործառույթները հարամարավոտորեն հասանելի են մեկ պլատֆորմի վրա. էլեկտրոնային ստորագրություն, օգտատիրոջ հուսալի նույնականացում և ստորագրության հաստատում:
  • Համակարգի տեղադրման ցածր գին:
  • Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման ծախսերի նվազեցում՝ SignWise-ի կողմից ծրագրային ապահովման և սարքավորման սպասարկման շնորհիվ:
  • Օգտագործման հարմարավետության շարունակական բարելավում՝ հաճախորդի կարիքների ուսումնասիրության միջոցով:

SignWise On-Premises-ը խոշոր կազմակերպությունների համար նախատեսված համապարփակ լուծում է, որը կարող է գործարկվել սեփական ենթակառուցվածքների վրա:

SignWise On-Premises-ի առավելությունները

  • SignWise-ը իրականացնում է բարդ PKI ենթակառուցվածքների նախագծում, մշակում և սպասարկում:
  • Մատակարարից անկախ համակարգ
  • Ծախսարդյունավետ լուծում
  • Բազմակի ստորագրողներ, ստորագրություններ, փաստաթղթեր՝ մեկ գործարքի ընթացում:
  • Ներառված SignWise Plugin և SignWise API: